Det er slitsomt å være handikappet

June Rode fra Vegårshei var i bryllup i Svolvær i sommer. Veien hjem for rullestolbrukeren gikk greit, helt til hun skulle av på Vegårshei stasjon. 

Tvedestrandsposten