Skulle ha togbillett Bergen-Oslo – prisen var 4000 kroner

Anja Rolland skulle reise alene fra Bergen til Oslo med toget. Den eneste billetten Vy hadde å tilby kostet 4000 kroner. 

Nettavisen