Nord-Norge-banens problem

Norsk jarnbanepolitikk har ei tung slagside mot sentrale strok og eit uklårt nasjonalt perspektiv. 

Dagsavisen