Lokale krefter vil bane vei for Nord-Norgebanen

Med sete i Tromsø håper det nystiftede selskapet Jernbane Nord AS å bli tunga på vektskålen til fordel for Nord-Norgebanen og andre jernbaneprosjekter i nord. 

Dagsavisen