Nye regler: - Flere hundre kan miste jobben

Rundt 300 personer har nå en usikker framtid i vente, etter nytt krav fra Bane NOR om minst ti faste ansatte i virksomheten. - Mange kan gå konkurs og det er uforståelig, sier berørt hovedsikkerhetsvakt. 

Dagbladet