Nye avtaler gir Bane NOR økt handlingsrom

Bane NOR og Jernbanedirektoratet signerte 13. januar to nye avtaler som gir Bane NOR større handlingsrom og bedre forutsetninger for å utvikle jernbanen. 

Bane NOR