Mer lønnsomt enn beregnet

Ny Lysaker stasjon, og dobbeltsporet mellom Lysaker og Sandvika, har nå vært i drift i vel ti år. 

Jernbanemagasinet