Bråstopp for magnet-toget

Japans planer om å bygge verdens lengste bane for svevetog er i fare fordi en guvernør mener den 300 km lange banen vil skade vannforsyningen. 

Teknisk Ukeblad