Dette fremstår som en drittpakke

Den halvhjertede utredningen av et tunnelalternativ har med et trylleslag gjort tunnelløsningen like kulturfiendtlig som Bryggen-alternativet. 

Bergensavisen