Folk vil ha mer jernbane

Vi bidrar gjerne til å vurdere muligheter for en høyhastighetsbane mellom Oslo og Stockholm. 

Dagsavisen - Gorm Frimannslund