AF Gruppen innstilt til Sporveien-kontrakt

AF Gruppen er av Sporveien innstilt som entreprenør for oppgradering av t-banelinje fra Bryn stasjon til Hellerud stasjon på Østensjøbanen i Oslo. 

bygg.no