Jernbanen er klimavinneren – så enkelt er det!

Utslipp fra transport må ned. Jernbanen er en viktig del av løsningen, men skal togets klimafortrinn realiseres, må det bygges skinnegang i stedet for motorvei. Vi trenger en ny storsatsing på jernbane i Norge. 

Bane NOR