Stort arbeid på Nordlandsbanen stanser trafikken

Nordlandsbanen oppgraderes betydelig. Ikke bare blir den mer moderne, men nordre del får også et nytt digitalt signalsystem. 

Rana Blad