Togreiser nesten halvert i 2020

Knapt 43 millioner passasjerer reiste med tog i Norge i fjor. Det er nesten halvparten så mange som i 2019. Samtidig ble det fraktet 34 millioner tonn gods på norsk jernbane, en nedgang på 2 prosent. 

Statistisk Sentralbyrå