Ruters billettautomater forsvinner

I løpet av mai fases automatene ut.

Din Side