Fylkesdirektør i Viken på søkerlisten til jobben som ny jernbanedirektør

Fylkesdirektør for infrastruktur i Viken fylkeskommune, Knut Sletta, er en sterk søker på den ledige jobben som jernbanedirektør.

veier24.no