Lover ny jernbanebro etter gamle tegninger

Fredag 12. mars ble den gamle jernbanebroen over Hardangervegen ved Grimesvingene smadret etter at et vogntog med for høy last kjørte inn i den. Broen er et nasjonalt kulturminne og en del av den gamle jernbanen mellom Bergen og Voss som ble bygget i 1883. Den brukes kun av veterantog som kjører mellom Garnes og Midttun om sommeren.

Bergensavisen