Kakefest for elektrifisering i 2017 - nå er det nye tankanlegget for diesel på plass

Det pågår mye anleggsarbeid for å klargjøre Steinkjer jernbanestasjon for nye togsett, mens lengre sør jobbes det med elektrifisering.

steinkjer24.no