Hvordan sikre mer effektiv jernbaneutbygging?

Et av målene med Jernbanereformen i 2017 var å øke effektiviteten. Dette krever endring i innretning fra Jernbaneinstitusjonene - Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Det virker åpenbart at man ikke har lykkes i denne omformingen så langt. 

bygg.no