Om få år åpner den nye jernbanen: – Det kan bli fristende å velge bort Horten som by

– Det haster med å planlegge det nye knutepunktet Horten stasjon. Vi må sørge for å beholde handel og service i egen kommune, sier Ragnhild Marie Sandven. 

Gjengangeren