Påskekrimmen født på Bergensbanen

"Bergenstoget plyndret inat!" Oppslaget var skremmende. Flere urolige pårørende ringte til NSB for å høre hva som var skjedd. De hadde ikke sett den vesle skriften lengst til høyre; "Pris 2 kroner, Gyldendal". 

Aftenposten