Satse på tog? Megatrendene sier glem det. Sats heller på vei!

Vei frakter 15 ganger flere mennesker enn tog. Vei frakter ni ganger så mye gods. Likevel brukes det bare 30 prosent mer på vei enn på jernbane.

veier24.no