Argumentene mot bybane på Bryggen blir stadig sterkere

I hvilke andre byer enn Bergen argumenteres det med at tungtrafikk i tette, sårbare og historiske sentrumsstrøk er byutvikling?

Bergens Tidende