Togstormannsgalskap

Både FB og Demokraten presenterer i dagens aviser (18/2) planer om høyhastighetstog. Oslo – Gøteborg, 400 km/t og en times reisetid lyder fantastisk, men er det realistisk?

Fredrikstad Blad