Jo da, parkerte togsett vil gi støy

Drammens politikere skal i nær fremtid ta stilling til plassering av et togparkeringsanlegg.

Drammens Tidende