Justeringer i rutetilbud pga covid-19

Med bakgrunn i situasjonen rundt Covid 19, og gjeldende reiseråd fra Helsedirektoratet om å unngå reiser som ikke er strengt tatt nødvendige, har vi i samråd med Jernbanedirektoratet blitt enige om at enkelte tog på våre strekninger skal innstilles helt eller delvis i perioden 11.1.2021-21.3.2021.

SJ