Jernbanens forbannelse

Jernbanen som foretrukket transportmiddel framstår noen ganger som en ren forbannelse.

Ringerikes Blad