Oslo tar trikk og bane, Stavanger kjører bil

I drøyt 100 år har nordmenn omskapt landet på bilens vilkår, og ingen steder har dansen rundt denne gullkalven på fire hjul vært sterkere enn på Nord-Jæren.

Stavanger Aftenblad