Kirsti Slotsvik slutter som jernbanedirektør i februar

Kirsti Slotsvik har sagt opp sin stilling som jernbanedirektør og vil tiltre i en ny jobb som leder i et utviklingsselskap hjemme i Ålesund.

Jernbanedirektoratet