På noen av Bane NORs anlegg er 95 prosent av arbeiderne fra røde land - nå strammes reglene inn

På Bane NORs anlegg er opptil 95 prosent av de ansatte fra land som norske myndigheter har gitt rød status.

bygg.no