Konseptvalgutredning om bedre nettdekning langs jernbanen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) om bedre nettdekning langs jernbanen.

Regjeringen.no