Rødgrønne stanser konkurranse om lokaltog i og rundt Oslo hvis de vinner stortingsvalget

I slutten av juni utsatte Jernbanedirektoratet konkurransen om Trafikkpakke 4 blant annet på grunn av koronapandemien. Pakken omfatter lokal- og regiontogtrafikken i og rundt Oslo.

Vårt Oslo