Utmanande andra kvartal för SJ

Efter en stark inledning av året har SJs intäkter minskat kraftigt till följd av Coronapandemin.

SJ