Ruter fjerner setemerking - nå skal man sitte skulder ved skulder

Nå fjerner Ruter gradvis klistremerkene på setene, slik at passasjerer kan ta i bruk flere seter og spre seg mer i transportmidlene.

Nordstrands Blad