Til helgen starter «buss for tog»-sommeren

Koronapandemien gir Vy ekstra utfordringer når sommerens utbedringsarbeider på jernbanenettet gjør at folk må ta buss for tog.

NRK Viken