Norge er med på utviklingen av internasjonale togtilbud

Norge er ett av 24 europeiske land som har forpliktet seg til å utarbeide et rammeverk for å styrke internasjonale persontogtjenester.

bygg.no