Nytt kollektivtilbud som gjør det enklere å reise kollektivt

Det er VY som vant Innlandstrafikk sitt anbud om å kjøre kollektivtransport i Hamar-regionen fra 1. juli. VY er i gang med å klargjøre totalt 116 busser for kjøring i Hamar-regionen.

Innlandet fylkeskommune