Samferdselsministeren jobber med ny NTP - har fått prioriteringsforslag fra fylkeskommunene

Fylkeskommunene og flere av de største bykommunene har lagt frem sine løsningsforslag til viktige transportutfordringer i ny Nasjonal transportplan.

Bygg.no