Mens vi venter på bussen: Hvorfor er ikke «sanntid» sann tid?

Har du også ventet på en buss som ikke kommer, selv om sanntidsskjermen sier «nå»? Eller sett at tidspunktene for avgang på skjermen og i reise-appen er helt forskjellige?

Sagene Avis