Svorsk allianse for raskere tog

SV og det svenske Vänsterpartiet vil i fellesskap forsøke å få realisert raskere tog mellom Oslo og Stockholm.

Dagsavisen