Halvparten av ettermiddagstoga på Bergensbanen kjem for seint fram

Jernbanereforma har tvinga Vy til å endre disponeringa av toga på Bergensbanen. Forseinkingane på ettermiddagstoget frå Oslo har gått i taket.

NRK Vestland