Enda flere tok toget i 2019

Samlete tall for 2019 viser fortsatt vekst for Vy og ved utgangen av året var det gjort over 73 204 390 reiser med Vy tog i Norge. Tallene er inkludert Gjøvikbanen.

vy.no