Hva ligger bak den innbitte politiske motstanden mot stambanen gjennom Nord-Norge?

Beretningen om for langt, for dyrt, for vanskelig og for lite folk, hadde for 100 år siden en viss troverdighet. Vi var et relativt fattig land. I dag er den bare meningsløs og latterlig.

Nye Troms