Bergensbane-vogner slår sprekker

Flere togvogner på Bergensbanen er i ferd med å sprekke opp.

P4