Betonmast bygger Bergen Verksted for Bane NOR Eiendom

Betonmast Bergen har signert kontrakt med Bane NOR Eiendom om å bygge et verksted for de nye Flirt-togene. Kontrakten har en verdi på 145 millioner kroner ekskl. mva.

bygg.no