Vy saksøker Vy

Kommunikasjonsbyrået Vy tar transportselskapet Vy til retten etter navnekrangel.

Dagens Næringsliv