Nei til bonusbasert jernbane

Det siste man trenger en slik ekstraordinær situasjon er et økonomisk press på selskaper og ansatte.

Rogalands Avis