Mens du sov, la de mange kilometer nye jernbaneskinner

I sommer har sviller, skinner og sporvekslere blitt byttet ut på Drammensbanen og Østfoldbanen. Også stasjoner og tunneler har blitt forbedret.

NJF magasinet