Et av Norges største digitaliseringsprosjekter skal bidra til mer punktlig togtrafikk

Bane NOR bygger ut signal- og sikringssystemet ERTMS på hele det norske jernbanenettet. Dette er for tiden et av Norges største digitaliseringsprosjekter, og er et viktig skritt i moderniseringen av jernbanen.

regjeringen.no