Dårlig signal å rive spor på Valdresbanen

Kommunestyret i Nordre Land vedtok 18. juni å be departementet vurdere framtidig bruk av Valdresbanen.

Oppland Arbeiderblad